Skip to main content
Page

Văn bản quy phạm pháp luật

TT Trích yếu văn bản Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Xem/tải
1 Sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT 08/09/2021 Bộ Giáo dục & Đào tạo click
2  Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Bộ Giáo dục & Đào tạo click
3 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Bộ Giáo dục & Đào tạo click
4 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Bộ Giáo dục & Đào tạo click
5 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông
Bộ Giáo dục & Đào tạo
click
6  Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014
Bộ Giáo dục & Đào tạo click
7 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Thông tư 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông click