Các khoá học hiện tại

Nội dung thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao
Chuẩn CNTT

Khóa học cung cấp miễn phí các nội dung thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin dành cho thí sinh tự do.

Nội dung thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Chuẩn CNTT

Khóa học cung cấp miễn phí các nội dung ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho các thí sinh tự do.

Định hướng ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao
Chuẩn CNTT

Khóa học định hướng ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao dành riêng cho các đối tác của Trung tâm nhằm mục đích cung cấp tài liệu, nội dung định hướng ôn tập cho học viên của các đối tác.

Ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao
Chuẩn CNTT

Khóa luyện thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.