Skip to main content

Blog entry by Danh Tính

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tin Khóa thi ngày 21/08/2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp năm 2022

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

 • Người học tại Trường Đại học Kiên Giang, các đơn vị và cá nhân khác có nhu cầu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Thời gian đăng ký:

 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/8/2022 (Thứ Ba)

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Một (01) đơn đăng ký dự thi (có thể tải về từ Wedsite: ttshth.vnkgu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm).
 • Hai (02) ảnh 4cm x 6cm (Ảnh chụp không quá 06 tháng).
 • Một (01) bản photo: Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên.

4. Thời gian dự kiến thi:

 • 21/08/2022

5. Hình thức thi:

 • Trực tiếp

6. Địa điểm thi:

 • Phòng máy tính, khu Giảng đường D - Trường Đại học Kiên Giang

7. Lệ phí thi:

 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng).
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cao 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).
 • Lưu ý: Nếu là sinh viên của Trường Đại học Kiên Giang thì sẽ được giảm 30% lệ phí thi.

8. Địa điểm đăng ký và thông tin liên hệ:

 • Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp - Trường Đại học Kiên Giang, phòng 105;
 • Website: http://ttshth.vnkgu.edu.vn
 • Email: ttshth@)vnkgu.edu.vn
 • Điện thoại: 0377.337.334 (Thầy Bình)./.

 • Share

Reviews