Skip to main content

Blog entry by Danh Tính

Thông báo Tổ chức Khóa tập huấn “Phân tích dữ liệu cơ bản với công cụ R”

Thông báo Tổ chức Khóa tập huấn “Phân tích dữ liệu cơ bản với công cụ R”

Nhằm nâng cao khả năng và hiệu quả phân tích dữ liệu trong nghiên cứu cho các giảng viên và nghiên cứu viên cũng như cán bộ, viên chức quản lý của các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị khác có nhu cầu,

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp - Trường Đại học Kiên Giang thông báo tổ chức Khóa tập huấn “Phân tích dữ liệu cơ bản với công cụ R” (Basic Data Analysis With R) với nội dung như sau:

1. Nội dung tập huấn: Dự kiến diễn ra trong 3 ngày (17-18-19/08/2022) với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 1: Introduction to R - Giới thiệu ngôn ngữ R

 • Giới thiệu ngôn ngữ R, môi trường vận hành R, học các câu lệnh cơ bản;
 • Đọc dữ liệu từ Excel hoặc txt files vào R;
 • Biên tập dữ liệu (data cleaning) và học các hiển thị dữ liệu cơ bản: biểu đồ phân bố (histogram), biểu đồ thanh (bar chart) và biểu đồ hộp (box plot).

- Ngày 2: Data visualisation and descriptive analysis - Phương pháp hiển thị dữ liệu và phân tích mô tả

 • Chuyên sâu về nguyên tắc hiển thị dữ liệu;
 • Biểu đồ với ggplot2, biểu đồ tương quan và những biểu đồ liên quan nhiều biến;
 • Phân tích mô tả - biến liên tục, biến phân loại;
 • So sánh 2 nhóm - t-test, Chi-square test: phương pháp kiểm định giả thuyết về sự khác biệt giữa hai nhóm đối với biến liên tục (t-test) và biến phân nhóm (kiểm định Ki bình phương).

- Day 3: Linear regression - Mô hình hồi qui

 • Mô hình hồi qui tuyến tính đơn giản (simple linear regression model): mô hình hồi qui với 1 biến độc lập.
 • Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (multiple linear regression model): mô hình hồi qui với nhiều biến độc lập.
 • Phương pháp chọn lọc biến liên quan, cách xử lý dữ liệu với số biến lớn (high dimensional data).

* Tài liệu bằng tiếng Anh, nhưng sẽ có nhiều ghi chú bằng tiếng Việt, và giảng bằng tiếng Việt.

2. Đối tượng tham gia và giảng viên:

 • Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên sau đại học, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu;
 • Các tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà quản lý hoạt động trong các lĩnh vực: sức khỏe, nông nghiệp, chăn nuôi, giáo dục…
 • Lưu ý: Học viên không cần có kiến thức về thống kê và cũng không cần có kiến thức về lập trình hay ngôn ngữ R.
 • Giảng viên tập huấn: Tiến sĩ Brenda Võ - Hiện là giảng viên chuyên nghành Thống kê (Statistics) tại Đại Học New England (UNE), Tiểu bang New South Wales (NSW), nước Úc.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

 • Thời gian: 03 ngày - Ngày 17, 18, 19/08/2022.
 • Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Kiên Giang - Số 320A, QL61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang.

4. Đăng ký tham dự:

 • Các đơn vị, quý Thầy/ Cô và các cá nhân khác có nhu cầu đăng ký tham gia khóa tập huấn vui lòng điền mẫu đính kèm gửi qua email ttshth@vnkgu.edu.vn hoặc điền mẫu form trực tuyến theo liên kết trên mail.
 • Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp - Trường Đại học Kiên Giang: P.105 - Gặp Cô Thủy: 0917 17 9890 P.108 - Gặp Thầy Hảo: 0818 402808.
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/08/2022.
 • Lệ phí tham dự:

+ Công tác hoặc học tập tại Trường Đại học Kiên Giang: 2.000.000 đồng/ Học viên/ Khóa (Hai triệu đồng);

+ Đối với các đơn vị khác: 2.500.000 đồng/ Học viên/ Khóa (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Thông tin chi tiết truy cập website: https://ttshth.vnkgu.edu.vn hoặc qua số điện thoại 0917 179890 (cô Thủy) - 0818 402808 (Thầy Hảo)./.

 • Share

Reviews