Skip to main content

Blog entry by Danh Tính

Thông báo kết quả thi cấp chứng nhận ngoại ngữ Khóa 01/07/2022

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp thông báo

Kết quả thi cấp chứng nhận ngoại ngữ khóa thi ngày 01/07/2022 tại Hội đồng thi Trường Đại học Kiên Giang.

Thông tin chi tiết:

  • Thí sinh vui lòng kiểm tra mail Anh/Chị đã ghi trong đơn đăng ký dự thi.
  • Nếu không nhận được mail, vui lòng liên hệ theo thông tin ở mục Phản hồi.

Phản hồi thông tin:

  • Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin trên mail, nếu phát hiện sai sót thông tin cá nhân, thắc mắc về điểm thi, đề nghị báo lại với Hội đồng thi theo số điện thoại: 0377.337.334 (Thầy Bình) đến hết ngày 10/07/2022.
  • Sau ngày 10/07/2022, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.


Trân trọng thông báo thí sinh được biết!

--

Trung tâm Đào tạo & Sát hạch tổng hợp

Trường Đại học Kiên Giang

  • Địa chỉ: 320A, QL61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
  • Điện thoại: 02973 800 202
  • Email: ttshth@vnkgu.edu.vn
  • Website: ttshth.vnkgu.edu.vn

  • Share

Reviews