Skip to main content

Blog entry by Danh Tính

[THÔNG BÁO] Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - Khóa thi 24/07/2022

  • Liên hệ: 0377.337.334 (Thầy Bình); 0917.179.890 (Cô Thủy)
  • Website: http://ttshth.vnkgu.edu.vn
  • Email: ttshth@vnkgu.edu.vn

1/ ĐỐI TƯỢNG

  • Người học tại Trường Đại học Kiên Giang và các cá nhân khác có nhu cầu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

2/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

  • Phải hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi và nộp đủ lệ phí thi theo quy định;
  • Nghiêm túc thực hiện quy định 5K để phòng dịch.


3/ THỜI GIAN THI DỰ KIẾN: 24/07/2022.

4/ THÔNG TIN KHÁC

Vui lòng xem tệp tin đính kèm phía dưới./.

Zalo

  • Share

Reviews