Chuyển tới nội dung chính
Ảnh Danh Bình

Thư điện tử

dbinh@vnkgu.edu.vn

Quốc gia

Việt Nam

Tỉnh/Thành phố

Châu Thành

Giới tính

Nam

Nơi sinh

Kiên Giang

Nơi cấp

Kiên Giang

Bình's Khóa mới xem gần đây

Nội dung thi cấp Chứng chỉ CNTT Cơ bản
Công nghệ thông tin
Xem nội dung
Nội dung thi cấp Chứng chỉ CNTT Cơ bản
Khóa thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21-03-2021
Thi chuẩn đầu ra
Xem nội dung
Khóa thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngày 21-03-2021
Thi chứng chỉ CNTT - Đợt thi ngày 27,28/3/2021
Thi chứng chỉ CNTT
Xem nội dung
Thi chứng chỉ CNTT - Đợt thi ngày 27,28/3/2021

Hồ sơ

Tên đệm và tên

Bình

Họ

Danh

Ngôn ngữ ưa thích

Tiếng Việt

First access to site

Thursday, 11 03 2021, 4:08 PM

Last access to site

Wednesday, 23 06 2021, 4:26 PM

Điện thoại

0377.337.334

Thư điện tử

dbinh@vnkgu.edu.vn

Hoạt động gần đây

Các khóa đang tham gia

1

Xem hồ sơ của tôi

148