Chuyển tới nội dung chính
Hình của Trần Thanh Huy

Quốc gia

Việt Nam

Tỉnh/Thành phố

Rạch Giá, Kiên Giang

Giới tính

Nam

Nơi sinh

Kiên Giang

Nơi cấp

Kiên Giang

Thanh Huy's Khóa mới xem gần đây

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm THCS-THPT
Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Đại học

Hồ sơ

Tên đệm và tên

Thanh Huy

Họ

Trần

Ngôn ngữ ưa thích

Tiếng Việt

First access to site

Wednesday, 2 06 2021, 9:27 AM

Last access to site

Wednesday, 7 07 2021, 4:50 PM

Thư điện tử

tthuy@vnkgu.edu.vn

Hoạt động gần đây

Các khóa đang tham gia

0

Xem hồ sơ của tôi

82