Chuyển tới nội dung chính

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức thi CNTT, giáo dục & đào tạo ...

1. Thông tư mới về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên.