Chuyển tới nội dung chính
  Danh Tính

  Danh Tính Thursday, 29 04 2021, 2:56 PM

  [THÔNG BÁO] KẾT QUẢ THI ĐÃ CẬP NHẬT TRÊN HỆ THỐNG Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin kết quả thi theo hướng dẫn sau: (1) Đăng nhập hệ thống: Click liên kết này: http://ttshth.vnkgu.edu.vn/login/index.php Nhập tên tài khoản: [CMND] của thí sinh. Nhập mật khẩu: [SBD] của thí sinh. (2) Xem hướng dẫn tra cứu điểm theo link sau: http://ttshth.vnkgu.edu.vn/mod/page/view.php?id=81 (3) Nếu phúc khảo hoặc phát hiện sai sót, thắc mắc về điểm thi, đề nghị báo lại với Hội đồng thi theo số điện thoại: Trung tâm SHTH: 02973.800.202 Thầy Bình: 0377.337.334 (4) Thời hạn phúc khảo: đến hết ngày 06/5/2021. (5)Lưu ý: sau ngày 06/5/2021, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

 • Page

  Đăng vào: Tuesday, 20 04 2021, 9:27 PM

  DANH SÁCH DỰ THI CA CHIỀU - 25/4/2021

  Hội đồng thi Cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

  Đợt thi: 24,25/04/2021

  -------------------------

  • Điểm thi: Đại học Kiên Giang
  • Ngày thi: 25/04/2021
  • Phòng thi: 310 - Ca thi: CA2 (13:00)- Chủ Nhật
  • Phòng thi: 411 - Ca thi: CA2 (13:00) – Chủ Nhật
  • Phòng thi: 511 - Ca thi: CA2 (13:00 ) – Chủ Nhật
 • Page

  Đăng vào: Tuesday, 20 04 2021, 9:21 PM

  DANH SÁCH DỰ THI CA SÁNG - 25/4/2021

  Hội đồng thi Cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

  Đợt thi: 24,25/04/2021

  -------------------------

  • Điểm thi: Đại học Kiên Giang
  • Ngày thi: 25/04/2021
  • Phòng thi: 310A - Ca thi: CA1 (07:00) – Chủ Nhật
  • Phòng thi: 411A - Ca thi: CA1 (07:00) – Chủ Nhật
  • Phòng thi: 511A - Ca thi: CA1 (07:00) – Chủ Nhật
 • Page

  Đăng vào: Tuesday, 20 04 2021, 9:11 PM

  DANH SÁCH DỰ THI CA2 -24/04/2021

  Hội đồng thi Cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

  Đợt thi: 24,25/04/2021

  -------------------------

  • Điểm thi: Cao đẳng Đồng Khởi
  • Ngày thi: 24/04/2021
  • Phòng thi: 2.7A - Ca thi: CA2 (10:00)
  • Phòng thi: 2.8A - Ca thi: CA2 (10:00)
 • Page

  Đăng vào: Tuesday, 20 04 2021, 8:25 PM

  DANH SÁCH DỰ THI CA1 - 24/4/2021

  Hội đồng thi Cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

  Đợt thi: 24,25/04/2021

  -------------------------

  • Điểm thi: Cao đẳng Đồng Khởi
  • Ngày thi: 24/04/2021
  • Phòng thi: 2.7 - Ca thi: CA1 (07:00)
  • Phòng thi: 2.8 - Ca thi: CA1 (07:00)

 • Danh Tính

  Danh Tính Thursday, 1 04 2021, 2:35 PM

  Đăng ký online bằng cách click nút GHI DANH và nhập mã K21042524