Chuyển tới nội dung chính
 • Page

  Đăng vào: Thursday, 25 03 2021, 12:14 AM

 • Page

  Đăng vào: Thursday, 25 03 2021, 12:14 AM

 • Danh Tính

  Danh Tính Saturday, 20 03 2021, 12:54 PM

  MỤC HỎI - ĐÁP KHÁC LIÊN QUAN THI (Bạn phải đăng nhập hệ thống để có thể đăng nội dung)

  Danh Tính

  Danh Tính

  THÔNG BÁO

  Danh Tính

  Danh Tính

  Khóa thi này đã có điểm thi: Xem thông báo tại: ĐTSHTH: Danh Tính: Thông báo kết quả thi chứng chỉ CNTT Đợt thi 27,28/3/2021 (vnkgu.edu.vn)

  Danh Tính

  Danh Tính

  ttshth.vnkgu.edu.vn/course/view.php?id=64

  Danh Tính

  Danh Tính Saturday, 20 03 2021, 12:53 PM

  MỤC TƯ VẤN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Bạn phải đăng nhập hệ thống để có thể đăng nội dung)