Chuyển tới nội dung chính
|

Sunday, 19/09/2021

|

Thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Đợt thi 18,19/9/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 14/9/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online